Putno Osiguranje

Kod nas možete kupiti putno osiguranje osiguravajućih kuća: Milenijum, Dunav, Wiener, DDOR Novi Sad, Uniqa, Delta Generali… Međunarodno zdravstveno putno osiguranje služi za pokrivanje medicinskih troškova u inostranstvu. Read more