Podaci o firmi

PODACI O IDENTIFIKACIJIJI

 

1. NAZIV FIRME: SOLETICO KD
2. MESTO I OPŠTINA: Kruševac
3. SEDIŠTE: Vidovdanska 31, lokal 2
4. IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA: Katarina Andrejić
5. BROJ TELEFONA: 037 44 22 00
6. BROJ FAKSA: 037 44 22 00
7. E-MAIL: info@soletico.rs
8. WEB: www.soletico.rs
9. PIB: 108767389
10. MATIČNI BROJ: 21063550
11. ŠIFRA DELATNOSTI: 7911
12. OBVEZNIK PDV NE
13. TEKUĆI RAČUN: 160-419749-83  Banka Intesa