Kod nas možete kupiti putno osiguranje osiguravajućih kuća: Milenijum, Dunav, Wiener, DDOR Novi Sad, Uniqa, Delta Generali… Međunarodno zdravstveno putno osiguranje služi za pokrivanje medicinskih troškova u inostranstvu.

U listi ispod su navedene neke od situacija kada je putno osiguranje više nego korisno:

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

• za ambulantno lečenja
• za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
• za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
• za bolničko lečenje
• za prevoz u državu prebivališta
• za stomatološke intervencije
• za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Gde da kupite putno osiguranje u ostalim gradovima Srbije, proverite na travelcollab.com/putno-osiguranje

O ostalim detaljima vezanim za ovo putno osiguranje se možete informisati na adresi:
http://www.dunav.com/rs/nezivotna-osiguranja/putna-osiguranja/fizicka-lica/paket-putnog-osiguranja

 

Milenijum Osiguranje
Milenijum Osiguranje
recommend it on google

Kontaktirajte nas: