Putno zdravstveno osiguranje


Međunarodno zdravstveno putno osiguranje služi za pokrivanje medicinskih troškova u inostranstvu.
U listi ispod su navedene neke od situacija kada je putno osiguranje više nego korisno:
U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:
• za ambulantno lečenja
• za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
• za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
• za bolničko lečenje
• za prevoz u državu prebivališta
• za stomatološke intervencije
• za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.